IP-Ingress-Protection-light-iranopple.ir-thumbnail

ضریب IP اُپل

IP چیست مقاومت در مقابل نفوذ ذرات خارجی به عنوان یک استاندارد جدید در محصولات مدرن روشنای ...

opple-center-office

دفتر مرکزی اپل

دفتر مرکزی OPPLE Lighting Europe کل دفتر پشتیبان سازمان اروپایی را در خود جای می دهد. فضاهای ...